Försvarsföretagen

Utgångspunkten för den marknad företagen befinner sig på är staten, vilket gör att säkerhets- och försvarssektorn har speciella förtecken där även dess enda kunder är stater eller som underleverantörer till andra företag.

[...] vilket innebär att företagen inte är självständiga på samma sätt som företag på andra civila marknader

Vad betyder det då? Företagens förutsättningar och villkor styrs av staten och den politik som förs, vilket innebär att företagen inte är självständiga på samma sätt som företag på andra civila marknader. Det är alltså dels staten som bestämmer om företagen får exportera (läs mer om regelverket och förutsättningarna här) men också till vem. Detta avgörs genom politiska beslut och behandlas vidare genom statens exportkontroll och det är på många sätt ett område där juridik, politik och näringsliv möts.

Vad är det då för politiska beslut som styr denna marknad? Läs mer om försvarsföretagen, exporten och politiken här.

Ytterligare ett faktum som komplicerar försvarsföretagens marknad är att olika stater har olika säkerhets- försvars- och utrikespolitiska prioriteringar och företagen har ofta också flertalet underleverantörer utomlands. Förr i tiden hade exempelvis Bofors hela sin försörjningskedja hos sig i Karlskoga, men idag ser försörjningskedjan annorlunda ut.

Utländska underleverantörer och samutveckling av materiel kan generera utmaningar genom att staternas politiska prioriteringar skiljer sig åt. För att navigera sig fram på denna unika marknad håller sig företagen uppdaterade om vilka lagar och regler som finns och internationella trender, ofta tillsammans med myndigheter och andra organisationer.

Vill du läsa mer om hur företagen samarbetar internationellt? Läs här.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:22
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:43