Sverige och världen

Export innebär internationell handel, vilket gör att när andra stater handlar av Sverige genereras en relation och ett samarbete mellan Sverige och andra länder.

Efter Kalla krigets slut startade en ny mer internationell era för Sverige i försvarssammanhang och idag samarbetar Sverige med många utländska aktörer, exempelvis genom internationella materielsamarbeten men också genom att många av företagen med verksamhet i Sverige har utländskt ägande.

I detta avsnitt tar vi upp frågor såsom skillnader mellan materiel- och försvarssamarbeten, vilka samarbeten Sverige ingår i och bakgrunden till Sveriges internationella engagemang.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:57
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:46