Varför exporterar Sverige försvarsprodukter?

Här kan du söka svar på frågor om begrepp, definitioner och regelverk

Till vem exporterar Sverige, hur och varför?

Upprättandet och bibehållandet av samhällets säkerhet går hand i hand med Sveriges försvar, då våra värderingar och vårt sätt att leva är viktigt att skydda. I det maskineriet, som i stort är Sveriges utrikes- säkerhets- och försvarspolitik, är exporten en viktig kugge. Exporten bidrar dels till försörjningssäkerhet, att vi kan säkerställa att vi får det vi behöver, då handel sällan är enväga. Den skapar också möjligheter för Sverige att skapa internationella relationer, ta del av ny kunskap och att kostnadsdela utvecklingsprojekt. För att Sverige ska kunna följa sin säkerhetspolitiska linje är exporten viktig, då kunnande och teknik uttryckligen ses som en säkerhetspolitisk prioritet i riksdagen. 

För att ha ett starkt försvar behöver Försvarsmakten kunna utföra sina uppgifter och det talas om operativ förmåga som grundbult. Denna operativa förmåga uppnås med hjälp av företag som förser Försvarsmakten med teknik, produkter och tjänster som i sin tur bidrar till stärkandet av Sveriges försvarsförmåga. För att företagen ska kunna bibehålla sin tekniska kompetens och fortsätta utveckla sina produkter, behövs nya influenser och samutveckling. Det är också viktigt för Sverige som nation med internationellt samarbete. 

Försvarsexport skiljer sig dock på många sätt från handel i andra sektorer då den har en nära politisk koppling och därför kontrolleras den strikt.

Välkommen till Försvarsexport.se där du kan dyka in i frågor som varför Sverige exporterar, hur den går till och till vem Sverige säljer!

 

På vilket sätt stärker exporten vårt eget försvar?