Aktörer

En av de mest centrala aktörerna inom området är ändå Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

ISP är den myndighet som har ansvar för exportkontrollen i Sverige, vilket är den process som hanterar exporttillstånd. Detta ansvar är delegerat från regeringen och det innebär att ISP självständigt tar beslut om exporttillstånd och andra frågor relaterade till exportkontrollområdet. Dock har ISP möjlighet att be om stöd från regeringen om det skulle behövas.

Att tillverka, sälja och exportera försvarsprodukter är tillståndspliktigt och det är tillstånd för den typen av verksamhet som ISP utfärdar. De företag som levererar produkter och tjänster i denna sektor i Sverige är under ISP:s tillsyn, vilket innebär att det kommer flertalet skyldigheter för företagen att rapportera information till myndigheten. Företagen behöver även klassificera sina produkter och tjänster, vilket är något ISP kan hjälpa till med.

ISP är även ansvarig nationell myndighet för FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen.

Är du intresserad av mer information om ISP? Se nedan.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:49
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 14:10