Fakta & Statistik

På samma sätt som det kan vara intressant att se den senaste statistiken, kan det också vara värdefullt att få en uppfattning kring den historiska utvecklingen avseende försvarsexport från Sverige.

Den andra nedan avser värdet av den faktiska exporten av krigsmateriel till de största mottagarländerna i löpande priser 1993-2020 (mnkr) och informationen kommer från regeringens årliga skrivelse som bland annat samlar fjolårets exportstatistik.

PlatsLandTotalsumma
1.USA21 201
2.Norge17 150
3.Brasilien16 042
4.Nederländerna13 092
5.Sydafrika12 928
6.Indien12 504
7.Tyskland11 272
8.Pakistan11 117
9.Thailand10 407
10.Storbritannien10 108
11.Tjeckien*9 955
12.Finland9 575
13.Ungern*9 235
14.Frankrike 9 180
15.Singapore8 882
16.FAE7 388
17.Danmark7 216
18.Schweiz7 130
19.Australien5 547
20.Saudiarabien5 504
21.Kanada4 858
22.Sydkorea3 132
23.Österrike3 073
24.Grekland2 726
25.Italien2 499
26.Japan1 805
27.Mexiko1 579
28.Malaysia1 156
29.Estland1 121
30.Venezuela1 004
*Innefattar leasingbetalningar

Framöver kommer vi även under kategorin "Historia" att publicera ett antal tidslinjer, som på ett pedagogiskt sätt kan redogöra för utvecklingen av Sveriges försvarsexport i ett historiskt perspektiv. Håll utkik!

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:24
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:52