Försvarsprodukter

När det talas om export på försvarsområdet är det i princip oundvikligt att tala om den teknik, de produkter och de tjänster som stater exporterar. Att skapa sig en uppfattning om vad en försvarsprodukt kan vara är viktigt för helhetsförståelsen. Dock är det, precis som området i stort, inte helt svartvitt.

Försvarsprodukter är nämligen inte bara vapen och ammunition.

Försvarsprodukter är nämligen inte bara vapen och ammunition, utan kan även vara mat, radarsystem, hjälmar och mjukvara. Exempel på tjänster är digitala säkerhetslösningar, utbildning eller annan kunskapshöjande verksamhet.

Försvarsföretagen är ansvariga att ta reda på vad deras produkt eller tjänst är och utifrån det göra en klassificering. Om klassificeringen blir krigsmateriel eller PDA hamnar företaget under ISP:s tillsyn. Detta betyder att företagen behöver ansöka om en rad tillstånd, exempelvis för tillverkning och export.

Mot bakgrund av ovan kan en försvarsprodukt vara många saker. Försvarsverksamhet innefattar ett stort ansvar, där aktörerna får anpassa sina verksamheter efter sina produkter och verka på en annorlunda marknad.

I detta avsnitt diskuteras bland annat försvarsprodukter, hur det går till när Försvarsmakten ska köpa sin materiel och vilka tillstånd som krävs för att få tillverka.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:58
Uppdaterad: 19 oktober, 2022 14:41

Begrepp & Förklaringar

 • Krigsmateriel

  "Krigsmateriel är materiel som är utformad för militärt bruk". Källa: ISP

  Den materiel som utgör krigsmateriel definieras i krigsmaterielförteckningen.

  Referens: ISP

 • Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

  "Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU". Källa: ISP

  Referens: ISP