Försvarsprodukter

När det talas om export på detta område är det i princip oundvikligt att inte tala om den teknik, de produkter och tjänster som faktiskt exporteras. Att skapa sig en uppfattning om vad dessa är kan vara är viktigt för helhetsförståelsen för ämnesområdet och precis som området i stort, är även detta inte helt svartvitt.

Försvarsprodukter är nämligen inte bara vapen och ammunition.

Försvarsprodukter är nämligen inte bara vapen och ammunition, utan det kan även vara mat, radarsystem, hjälmar och mjukvara. När man talar om tjänster i detta sammanhang kan det vara digitala säkerhetslösningar, utbildning eller annan kunskapshöjande verksamhet.

De företag som tillhandahåller något av detta är ansvariga för att ta reda på vad deras produkt eller tjänst är och därigenom klassificera den. I det fall produkten, tjänsten eller tekniken får en klassificering som krigsmateriel eller PDA befinner sig företaget under ISP:s tillsyn och behöver därmed ansöka om en rad tillstånd, exempelvis för eventuell export. Detta gör att försvarsverksamhet innefattar ett stort ansvar, en annorlunda marknadssituation och beroende på typ av produkt anpassas verksamheten därefter.

I detta avsnitt diskuteras försvarsprodukter, bland annat hur det går till när Försvarsmakten köper sin materiel och vilka tillstånd som krävs för att få tillverka samt tillhandahålla.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:58
Uppdaterad: 8 juni, 2021 18:57

Begrepp & Förklaringar

 • Krigsmateriel

  "Krigsmateriel är materiel som är utformad för militärt bruk". Källa: ISP

  Den materiel som utgör krigsmateriel definieras i krigsmaterielförteckningen.

  Referens: https://isp.se/krigsmateriel/introduktion-till-krigsmateriel-och-tekniskt-bistand/

 • Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

  "Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU". Källa: ISP

  Referens: ISP