Försvarsexport

Vad är försvarsexport, varför har Sverige det och på vilket sätt gynnas det egna svenska försvaret av den?

Den information som presenteras inom denna kategori syftar till att ge en inblick i frågor som de ovan och samtidigt illustrera komplexiteten inom ämnet. Kontexten och syftet kring exporten blir viktiga parametrar för en bredare förståelse i stort och förhoppningsvis bidrar denna kategori till att reda ut ett antal frågor och begrepp.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:58
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 11:42