Försvarsföretagen

På många vis ser försvarsföretagens förutsättningar inom försvarssektorn annorlunda ut i jämförelse med företag verksamma på andra marknader.

Förutom den politiska styrningen finns det lagar och regler att förhålla sig till. Som företag verksamt inom försvars-och säkerhetsområdet och då man antingen tillverkar eller tillhandahåller något som kan klassificeras som krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden (PDA), står man som företag under Inspektionen för strategiska produkter (ISP):s tillsyn.

Eftersom företagen behöver ha tillstånd från ISP för att få bedriva sin verksamhet (om de tillverkar krigsmateriel, det finns inget tillverkningstillstånd för PDA), följer skyldigheter för företagen att dela med sig av viss information om sin verksamhet till ISP. Företag som har tillstånd för krigsmateriel eller tekniskt bistånd behöver redovisa bland annat marknadsföring och nya avtal samt att deklarera för fakturerad och levererad krigsmateriel eller tekniskt bistånd.

När det kommer till företag som tillverkar eller tillhandahåller PDA-produkter ska man dels deklarera för den verksamhet som bedrivits, men också vara beredd på att ISP kan begära ut ytterligare information för att säkerställa att verksamheten efterlever gällande regelverk, läs mer om den tillsynen här.

Vill du läsa mer om vilka förutsättningar försvarsföretagen har och hur deras marknad ser ut, se här.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:22
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 15:05