Försvarsföretagen

"Med försvarsföretag avser [...] företag som är verksamma på den svenska eller internationella försvarsmarknaden". Så säger materielförsörjningsstrategin från 2022. Det är alltså olika försvarsföretag som tillverkar till Försvarsmakten och som vidare även kan exportera på försvarsmarknaden i stort.

Med det sagt behöver det alltså inte bara vara krigsmaterielprodukter såsom vapensystem eller tillbehör till dessa som företagen tillverkar, utan det kan även röra sig om olika typer av PDA-produkter såsom tjänster eller andra produkter som kan utgöra. Företagen tillhandahåller en enorm bredd av produkter och tjänster som Försvarsmakten behöver för att kunna utföra sina uppgifter.

Företagen i denna sektor är på många sätt unika i jämförelse med andra civila företag, kanske främst genom alla regelverk de behöver följa och att marknaden de befinner sig på är annorlunda än den vanliga fria marknaden. Som företag med en produkt eller tjänst som beskrivits ovan, följer alltså flertalet skyldigheter och saker att tänka på. Till exempel behöver företagen klassificera sin produkt eller tjänst för att veta om den är exportkontrollerad och i så fall ansöka om flertalet tillstånd inom ramen för sin verksamhet.

Alla försvarsmakter bygger sin förmåga tillsammans med företag och därför finns ett försörjningsbehov, vilket betyder att det militära försvaret behöver företagen och deras produkter och tjänster för att kunna utföra sina uppgifter.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:55
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 14:50