Försvarsföretagen

Det är olika företag som försörjer Försvarsmakten genom att tillverka produkter eller erbjuda tjänster med en viss funktion på den militära marknaden.

Det behöver alltså inte vara produkter såsom vapensystem eller tillbehör till dessa som företagen tillverkar, utan det kan även röra sig om olika typer av tjänster eller produkter.

Företagen i denna sektor är på många sätt unika i jämförelse med andra civila företag, kanske främst genom alla regelverk de behöver följa och att marknaden de befinner sig på är annorlunda än den vanliga fria marknaden. Som företag med en produkt eller tjänst som beskrivits ovan, följer alltså flertalet skyldigheter och saker att tänka på. Till exempel behöver företagen klassificera sin produkt eller tjänst för att veta om den är exportkontrollerad och i så fall ansöka om flertalet tillstånd inom ramen för sin verksamhet.

Alla försvarsmakter bygger sin förmåga tillsammans med företag och därför finns ett försörjningsbehov, vilket betyder att det militära försvaret behöver företagen och deras produkter och tjänster för att kunna utföra sina uppgifter.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:55
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:36