Försvars- och säkerhetspolitik

Neutralitetspolitiken var en svensk säkerhetspolitisk strategi som genomsyrat många år av säkerhets- och försvarspolitiska beslut i Sverige. Idag är Sverige dock inte ett neutralt land längre och frågan är då vad som är landets nya säkerhetspolitiska linje?

Idag är Sverige dock inte ett neutralt land längre

Den moderna neutralitetspolitiken kom att formas under 1900-talet och har sin grund i en svensk strategisk reaktion mot de säkerhetspolitiska spänningar som uppkom under 1800-talet när stormakterna Ryssland och Storbritannien växte. Under 1900-talet var det viktigt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv att föra en försvarsexport som var förenlig med neutraliteten, då det egentligen är svårt att bedriva denna export och hävda legitim neutralitet. Skälet till det är att eftersom försvarsexporten är så politisk och Sverige exempelvis exporterar till en stat men inte en annan, kan det upplevas strida mot neutraliteten (att Sverige ska ha liknande hållning gentemot alla stater).

Vad innebar neutralitetspolitiken för svensk försvarsförmåga? Dels innebar det ett behov av en stark inhemsk industri för att undvika beroendet av andra stater men också tanken att allt Försvarsmakten behövde skulle tillverkas inom Sverige, särskilt utformat för svenska behov. Detta skapade många styrkor för det svenska försvaret där dialogen med berörda myndigheter såsom Försvarets materielverk (FMV) blev stark. Idén med den förda neutralitetspolitiken var alliansfrihet och neutralitet i krig.

Vad gäller idag? Geopolitiska händelser, alltså händelser runt om i världen och i vårt närområde med politisk bäring, kom att strukturera om förutsättningarna för materielförsörjning i Sverige vid Kalla krigets slut. Sverige började vända sig mer utåt i världen och sökte samarbeten och relationer. Detta följde av insikten att export och samarbete är ett behov för att behålla en stark teknisk kompetens inom företagen. Detta illustreras extra tydligt genom Sveriges frånträde från den tidigare förda neutralitetspolitiken, där den nya officiella säkerhetspolitiska linjen är en ensidig solidaritetsförklaring. Detta innebär att Sverige kommer att agera på något sätt i det fall ett nordiskt land eller ett EU-land utsätts för ett angrepp eller en katastrof.

Vill du fördjupa dig i hur Sverige rört sig från neutralitet till solidaritet och hur dessa strategier påverkat sektorn? Snart kommer vi publicera historiska tidslinjer - håll utkik!

Publicerad: 11 juni, 2020 07:55
Uppdaterad: 3 juni, 2021 14:28