Försvars- och säkerhetspolitik

Neutralitetspolitiken var en svensk säkerhetspolitisk strategi som genomsyrat många år av säkerhets- och försvarspolitiska beslut i Sverige. Idag är Sverige dock inte ett neutralt land längre och frågan är då vad som är landets nya säkerhetspolitiska linje?

Idag är Sverige dock inte ett neutralt land längre

Den moderna neutralitetspolitiken formades under 1900-talet, men har sin grund i 1800-talets säkerhetspolitiska spänningar. Politiken blev en sorts reaktion från svensk sida mot stormakterna Ryssland och Storbritanniens tillväxt.

Det var viktigt för Sverige under 1900-talet att föra en försvarsexport som var förenlig med neutraliteten ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Skälet till det är att det egentligen är svårt att bedriva denna export och hävda legitim neutralitet. Då försvarsexporten är så politisk, kan det upplevas som annat än neutralt för Sverige att exportera till ett land men inte till ett annat.

Vad innebar neutralitetspolitiken för svensk försvarsförmåga?

  1. Ett behov av en stark inhemsk industri för att undvika beroendet av andra stater
  2. Allt Försvarsmakten behövde skulle tillverkas nationellt med särskild utformning för svenska behov

Ovanstående punkter skapade många styrkor för det svenska försvaret där dialogen med berörda myndigheter såsom Försvarets materielverk (FMV) blev stark. Idén med den förda neutralitetspolitiken var alliansfrihet och neutralitet i krig.

Vad gäller idag?

Geopolitiska händelser strukturerade om förutsättningarna för materielförsörjning i Sverige vid Kalla krigets slut. Sverige började bland annat vända sig mer utåt i världen och sökte samarbeten samt relationer. Detta följde av insikten att export och samarbete är ett behov för att behålla en stark teknisk kompetens inom företagen. Detta illustreras extra tydligt genom Sveriges frånträde från den tidigare förda neutralitetspolitiken, där den nya officiella säkerhetspolitiska linjen har varit en ensidig solidaritetsförklaring. Detta innebär att Sverige kommer att agera på något sätt i det fall ett nordiskt land eller ett EU-land utsätts för ett angrepp eller en katastrof.

Ett kommande svenskt Nato-medlemskap

Till följd av ytterligare geopolitiska spänningar i och med kriget i Ukraina, beslutade Sverige i maj 2022 att ansöka om ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Detta innebär givetvis förändringar i Sveriges säkerhetspolitiska strategi och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge för Sverige om medlemskapet blir godkänt. En sådan förändring skulle bland annat vara att Sverige inte längre är alliansfritt.

Vill du fördjupa dig i hur Sverige rört sig från neutralitet till solidaritet och hur dessa strategier påverkat sektorn? Snart kommer vi publicera historiska tidslinjer - håll utkik!

Publicerad: 11 juni, 2020 07:55
Uppdaterad: 5 oktober, 2022 15:08