Försvarsprodukter

Vad menas egentligen med att en produkt kan ha dubbla användningsområden? PDA brukar beskrivas som civila produkter, teknik eller tjänster men som också kan användas militärt. Detta innebär att de har kapaciteten att användas i militära sammanhang eller att framställa materiel relaterad till militär verksamhet.

En följdfråga är ju då: vad kan en PDA-produkt vara?

PDA-teknik kan vara allt från färdiga produkter som hjälmar, kameror och matpåsar till utrustning för framställning av andra produkter. Det kan även vara mjukvara och tjänster såsom krypto och annan programvara.

Sedermera är det företagens ansvar att ta reda på om deras teknik eller kunnande är PDA

PDA-förordningen reglerar vilken teknik som är PDA och detta innebär att EU-medlemsstaterna försöker eftersträva ett gemensamt kontrollsystem för teknik som utvecklats för ett civilt ändamål men kan ha en militär tillämpning. Denna förordning bygger i sin tur på flera andra internationella regelverk, så kallade exportkontrollregimer. I förordningen finns flertalet kategorier som ger en indikation på vilka produkter som kan klassas som PDA, se nedan. Sedermera är det företagens ansvar att ta reda på om deras teknik eller kunnande är PDA. Om det skulle vara fallet är de skyldiga att klassificera sin produkt och följa den aktuella lagstiftningen på området.

Den nuvarande kontrollistan för PDA-produkter

Kontrolleras av Strålsäkerhetsmyndigheten
Kategori 0 - Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Kontrolleras av Inspektionen för strategiska produkter
Kategori 1 - Särskilda material och därtill hörande utrustning
Kategori 2 - Materialbearbetning
Kategori 3 - Elektronik
Kategori 4 - Datorer
Kategori 5 - Telekommunikation och "informationssäkerhet"
Kategori 6 - Sensorer och lasrar
Kategori 7 - Navigation och avionik
Kategori 8 - Marint
Kategori 9 - Rymd och framdrivning

Publicerad: 30 september, 2020 10:34
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 11:36

Begrepp & Förklaringar