Försvarsprodukter

Vad menas med att en produkt kan ha dubbla användningsområden i dessa sammanhang? PDA brukas beskrivas som produkter, teknik eller tjänster som framställs civilt, alltså för ett civilt ändamål, men som kan ha en militär tillämpning. Detta innebär att de antingen kan komma att användas i militära sammanhang eller för att framställa materiel relaterade till militär verksamhet.

En följdfråga är ju då: vad kan dessa typer av produkter vara?

PDA-teknik kan vara allt från färdiga produkter som hjälmar, kameror och matpåsar till utrustning för framställning av olika produkter. Det kan även vara mjukvara och tjänster såsom krypto och annan programvara.

Vad som utgör PDA regleras främst genom lagstiftning från EU, PDA-förordningen, och detta innebär att EU-medlemsstaterna försöker eftersträva ett gemensamt kontrollsystem för PDA-teknik. Denna förordning bygger i sin tur på flera andra internationella regelverk, så kallade exportkontrollregimer. I förordningen finns flertalet kategorier som ger en liten indikation på vilka produkter som kan klassas som PDA, bland annat finns Kategori 4 om Datorer och Kategori 6 om sensorer och lasrar. Det är företagens ansvar att ta reda på om deras produkter kan klassas som PDA-produkter och i så fall behöver de klassificera sin produkt och följa den aktuella lagstiftningen på området.

Den nuvarande kontrollistan för PDA-produkter är som följer:

Kontrolleras av Strålsäkerhetsmyndigheten
Kategori 0 - Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Kontrolleras av Inspektionen för strategiska produkter
Kategori 1 - Särskilda material och därtill hörande utrustning
Kategori 2 - Materialbearbetning
Kategori 3 - Elektronik
Kategori 4 - Datorer
Kategori 5 - Telekommunikation och "informationssäkerhet"
Kategori 6 - Sensorer och lasrar
Kategori 7 - Navigation och avionik
Kategori 8 - Marint
Kategori 9 - Rymd och framdrivning

Ett huvudsakligt skäl till att det finns en vilja att kontrollera PDA-teknik är att de skulle kunna användas i utvecklingen av olika former av massförstörelsevapen. Detta är givetvis något som vill förhindras och bland annat därför finns även Kategori 1 om Kärnmaterial, anläggningar och utrustning i PDA-förordningen.

Publicerad: 30 september, 2020 10:34
Uppdaterad: 8 juni, 2021 19:06

Begrepp & Förklaringar

  • Exportkontrollregim

    "En exportkontrollregim är en frivillig sammanslutning av stater som enats om att samarbeta kring kontrollen av vissa produkter. Staterna tar gemensamt fram och uppdaterar listor över kontrollerade produkter samt utbyter information." Källa: SÄPO

    Referens: SÄPO