Försvarsexport

Sveriges försvarsförmåga och säkerhetspolitik är utgångspunkten för exporten. Den är också bidragande faktor på olika sätt till ökningen av denna förmåga – men hur kommer det sig att vi började exportera och när?

Företag har framställt försvarsprodukter i Sverige sedan långt bak i historien, men den moderna industrin som vi ser den idag grundlades under Kalla kriget. Den svenska neutralitetspolitiken, som under 1900-talets konflikter var Sveriges officiella säkerhetspolitiska strategi, krävde en stark inhemsk industri för att vara trovärdig vilket gjorde att Sverige rustade upp under denna period. De första reglerna för exportkontroll kom under första världskriget vilket speglade det säkerhetspolitiska läget för Sverige och vikten att ha kontroll på flödet av vissa produkter.

Anledningen till att Sverige exporterar är därför, med förmågan som utgångspunkt, bland annat att bygga internationella relationer och få tillgång till nytt kunnande

De produkter som producerades i Sverige för svenska Försvarsmakten under denna tid behövde också passa i speciella svenska förhållanden, såsom naturen och klimatet. Detta kallades att man konstruerade produkter med en svensk profil. Den begränsade, men dock, exporten under Kalla kriget var en del i att behålla kompetensen inom företagen och att utveckla densamma. Vid en given punkt krävs externa influenser och nytt kunnande för att vidareutveckla kompetens och den mer inåtfokuserade försvarsmarknaden i Sverige under denna tid rörde sig successivt vidare mot en mer öppensinnad samarbetsgemenskap med likasinnade grannländer mot slutet 1900-talet. Detta då dels i och med EU-medlemskapet 1995 och idag är det genom ömsesidigt beroende av komponenter och kunskap som Sverige stärker sin försvarsförmåga.

Anledningen till att Sverige exporterar är därför, med förmågan och säkerhetspolitiken som utgångspunkt, bland annat att bygga internationella relationer och få tillgång till nytt kunnande genom materielsamarbeten.

Vill du veta mer i detalj hur den svenska försvarsexporten utvecklats över åren? Håll utkik efter våra historiska tidslinjer som vi kommer publicera framöver.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:06
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:12