Försvarsexport

Sveriges försvarsförmåga och säkerhetspolitik är utgångspunkten för exporten. Exporten är samtidigt en bidragande faktor till stärkandet av försvarsförmågan – men varför exporterar Sverige och hur kom det sig att vi började med det?

Den svenska neutralitets-politiken krävde en stark inhemsk industri för att vara trovärdig

Utvecklingen av försvarsprodukter under 1900-talet

Företag har framställt försvarsprodukter i Sverige sedan långt bak i historien, men den moderna industrin som vi ser den idag grundlades under Kalla kriget. Den svenska neutralitetspolitiken, som under 1900-talets konflikter var Sveriges officiella säkerhetspolitiska strategi, krävde en stark inhemsk industri för att vara trovärdig. Detta gjorde att Sverige rustade upp under denna period. Sedermera kom de första reglerna för exportkontroll under första världskriget, vilket återspeglade det säkerhetspolitiska läget för Sverige och vikten att ha kontroll på flödet av vissa produkter.

En svensk profil på svenska produkter

De produkter som producerades i Sverige för svenska Försvarsmakten under denna tid behövde också passa i speciella svenska förhållanden, såsom naturen och klimatet. Detta kallades att man konstruerade produkter med en svensk profil.

Den begränsade, men dock, exporten under Kalla kriget var en del i att behålla kompetensen inom företagen och att utveckla densamma, men vid en given punkt krävs externa influenser och nytt kunnande för att vidareutveckla kompetens. Den mer inåtvända försvarsmarknaden i Sverige under denna tid rörde sig successivt vidare i slutet av 1900-talet, mot en mer öppensinnad samarbetsgemenskap med likasinnade grannländer. Detta dels i och med EU-medlemskapet 1995. Idag är det genom ömsesidigt beroende av komponenter och kunskap som Sverige stärker sin försvarsförmåga. Även Sveriges stundande Nato-medlemskap tyder på ytterligare engagemang i samarbeten internationellt.

Anledningen till att Sverige exporterar är mot bakgrund av ovan och med förmågan och säkerhetspolitiken som utgångspunkt, bland annat att bygga internationella relationer och få tillgång till nytt kunnande genom materielsamarbeten.

Vill du veta mer i detalj hur den svenska försvarsexporten utvecklats över åren? Håll utkik efter våra historiska tidslinjer som vi kommer publicera framöver.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:06
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 11:51