Fakta & Statistik

Ett tydligt sätt att skapa förståelse för omfattningen av Sveriges försvarsexport och var svenska produkter tar vägen är att se till exportstatistiken.

Årligen presenteras statistik av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som sedermera överlämnar underlaget till regeringen. Därefter sammanställer regeringen en skrivelse som sätter statistiken i ett sammanhang och redogör för flertalet aktuella aspekter inom försvarsexportområdet. Regeringen har tillhandahållit denna sammanställning sedan 1985 och ett antal tidigare versioner av skrivelserna finns sammanställda på ISP:s hemsida.

Vidare kommer vi i detta avsnitt beröra den senaste statistiken, hur utvecklingen ser ut historiskt samt belysa Sveriges huvudsakliga mottagarländer.

Publicerad: 31 mars, 2020 19:48
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 15:20