Fakta & Statistik

Ett tydligt sätt att skapa förståelse för omfattningen av Sveriges försvarsexport och var svenska produkter tar vägen är att se till statistiken.

Årligen presenteras statistik från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och regeringen, där regeringen tillhandahållit sin sammanställning sedan 1985. Dessa skrivelser, dels den senaste och några äldre upplagor, finns att hitta här och vidare kommer vi i detta avsnitt framföra den senaste statistiken, hur utvecklingen ser ut historiskt och belysa Sveriges huvudsakliga mottagarländer.

Publicerad: 31 mars, 2020 19:48
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:50