Aktörer

Försvarets materielverk (FMV) är en av Sveriges försvarsmyndigheter, som till skillnad från Försvarsmakten är en civil myndighet, med huvudansvar för Försvarsmaktens materielanskaffning.

Vad betyder då det? Sammanfattningsvis innebär det att FMV har ett sorts övergripande ansvar för de produkter och tjänster som Försvarsmakten behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Detta innefattar dels upphandling och leverans, men också utveckling. FMV åstadkommer detta genom att samla flertalet kompetenser hos myndigheter, allt från tekniska specialister till jurister och projektledare.

Dock kan försvarsupphandling fungera lite annorlunda

En ett urval av centrala delar inom FMV:s verksamhet är upphandling och exportstöd. FMV:s upphandling fungerar på många sätt som annan offentlig upphandling. Det är ett system som bygger på att olika leverantörer ska ges chansen att konkurrera om att få tillhandahålla den efterfrågade materielen. Dock kan försvarsupphandling fungera lite annorlunda.

FMV har även en vidmakthållanderoll, vilket betyder att de också ansvarar för viss logistik och underhåll gällande den inköpta materielen.

Exportstöd är som sagt också en viktig del av FMV:s verksamhet och som är nära sammanlänkat med försvarsexportområdet. Detta är något som företag kan ansöka till FMV om, där myndigheten gör sin bedömning om exportens värde för Sveriges försvarsförmåga och kan välja att bistå på olika sätt. Exempel på detta kan vara att sammansätta möten med internationella delegationer, att ha personal på plats vid mässor och anordna demonstrationer för att visa upp företagets produkter eller liknande.

Lär dig mer om FMV och deras verksamhet och passa på att läsa samt se en film om FMV:s projekt med Visbykorvetterna.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:48
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 14:15