Sverige och världen

Export är sällan enväga, utan det genererar relationer och samarbeten för Sverige på den internationella försvarsmarknaden.

Efter Kalla krigets slut startade en ny mer internationell era för Sverige i försvarssammanhang. Idag samarbetar Sverige med många utländska aktörer, exempelvis genom internationella materielsamarbeten. Samarbeten sker också genom att många av företagen med verksamhet i Sverige har utländskt ägande.

I detta avsnitt tar vi upp frågor såsom skillnader mellan materiel- och försvarssamarbeten, vilka samarbeten Sverige ingår i och bakgrunden till Sveriges internationella engagemang.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:57
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 15:14