Aktörer

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är likt Försvarets materielverk (FMV) en civil myndighet och bedriver huvudsakligen forskning inom försvars- och säkerhetsområdet.

FOI är ett statsfinansierat forskningsinstitut, vilket betyder att myndigheten huvudsakligen finansieras av de olika uppdrag som placeras på dem. FOI:s största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV). Även företag inom främst säkerhets- och försvarssektorn kan lägga uppdrag på myndigheten. FOI:s organisation består av flertalet olika sektioner, där majoriteten är forskningsavdelningar.

Bilden nedan visar menyn från FOI:s webbplats under kategorin "Forskning", där de olika arbetsområdena inom myndigheten tydliggörs.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:48
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 14:16