Aktörer

Bland alla myndigheter, departement, företag och andra aktörer finns Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), en branschorganisation för företag verksamma inom försvars- och säkerhetssektorn med verksamhet i Sverige.

Föreningen bildades 1986 som Sveriges försvarsindustriförening på initiativet av flertalet stora företag inom sektorn. Det grundläggande syftet hos föreningen är att bästa möjliga marknadsförutsättningar för företag verksamma inom försvars- och säkerhetssektorn i Sverige genom att främja företagens handelsutbyte och marknadstillträde.

Idag har SOFF över 200 medlemsföretag, varav både många stora men också SMF-företag. Bilden nedan illustrerar medlemsföretagen under våren 2024.

Idag har SOFF över 200 medlemsföretag

Syftet med SOFF:s verksamhet som nämnts ovan att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för medlemsföretagen och det arbetet innefattar flertalet olika delar. En stor del av verksamheten är medlemsgrupperna, som utgör arbetsgrupper med representanter från företagen som inriktar sig på specifika ämnesområden. I dessa grupper diskuteras allt från utmaningar som rör de olika ämnena till förslag på åtgärder som föreningen kan genomföra. Det händer också att grupperna bjuder in externa besökare, vilket exempelvis kan vara representanter från myndigheter och departement, för att diskutera specifika sakfrågor eller få ställa frågor.

SOFF arbetar också för att skapa plattformar för de olika aktörerna inom försvars- och säkerhetssektorn att mötas. Detta görs genom allt från mindre möten till seminarier, rundabordssamtal och stora flerdagarskonferenser. Två återkommande större evenemang är Försvarsföretagsdagarna och Cyberförsvarsdagen (se här för 2024-års upplaga). SOFF är även aktiva i Almedalen och fungerar som remissinstans där föreningen kan föra företagens talan.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:50
Uppdaterad: 25 februari, 2024 08:58