Fakta & Statistik

Varje år presenterar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) den senaste exportstatistiken, baserat på den information som företagen lämnar i sin årliga rapportering.

Regeringen presenterar därefter sin årliga skrivelse om strategisk exportkontroll, vilket är en del av regeringens arbete att göra försvarsexportområdet mer transparent. Skrivelserna har publicerats sedan 1985 och är på många sätt mycket informativ där den, utöver statistiken, redogör för viktiga exportkontrollrelaterade händelser, information om krigsmateriel såväl som produkter med dubbla användningsområden (PDA) och information om tillståndsmyndigheterna ISP och Strålsäkerhetsmyndigheten. Vad säger då den senaste statistiken?

Totalt värde av fakturerad krigsmateriel inom och utom landet 2017-2021 (mnkr)

Ärendetyp20172018201920202021
Totalt värde21 30423 30530 40830 53135 346
Källa: Strategisk exportkontroll 2021

De största försvarsföretagen och myndigheterna sett till fakturerad krigsmateriel inom och utom landet 2021 (kr)

FöretagVärdeHuvudsakligt materielområde
Saab AB19 422 793 992Stridsflygplan, radar m.m.
Saab Dynamics AB3 559 127 780Missil- och markstridssystem
Saab Kockums AB2 292 782 181 Yt- och undervattensfartyg
Försvarets materielverk1 676 710 935Leasing av stridsflygplan
BAE Systems Hägglunds AB1 576 061 490Bepansrade fordon
BAE Systems Bofors AB1 428 838 545Artillerisystem
Nammo Sweden AB 811 367 783Ammunition
EURENCO Bofors AB 585 816 150Krut och sprängämnen
Scania CV AB 537 154 816 Militära lastbilar
H-B Utveckling 435 718 737 Stridsfordon och artillerisystem
Norma Precision AB 372 387 814Jakt- och sportskytteammunition
GKN Aerospace Sweden AB 340 285 279 Underhåll av flygmotorer
PartnerTech Karlskoga AB 241 910 754 Vapen- och ammunitionskomponenter
RZ ZamPart AB 209 779 508 Vapen- och ammunitionskomponenter
Saab Barracuda AB 171 964 199Kamouflageprodukter
Källa: Strategisk exportkontroll 2021

Antalet beviljade exporttillstånd för PDA under 2021

Statistik gällande produkter med dubbla användningsområden (PDA) finns också att hitta i skrivelsen. Tabellen nedan visar antalet beviljade exporttillstånd under 2021 uppdelat enligt kategorierna 1-9 i PDA-förordningen samt olika typer av exporttillstånd.

Kategorier 1-9 I Bilaga IIndividuella exporttillståndGlobala exporttillståndTotalt
Kategori 1 Särskilda material och därtill hörande utrustning85388
Kategori 2 Materialbearbetning43013423
Kategori 3 Elektronik54458
Kategori 4 Datorer303
Kategori 5 Telekommunikation och informationssäkerhet19683279
Kategori 6 Sensorer och lasrar1834187
Kategori 7 Navigation och avionik112
Kategori 8 Marint303
Kategori 9 Rymd och framdrivning7411
Källa: Strategisk exportkontroll 2021

Läs mer och fördjupa dig ytterligare i den senaste exportstatistiken här.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:24
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 15:22