Fakta & Statistik

Varje år presenterar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) det gångna årets statistik, baserat på den information som företagen lämnar i sin årliga rapportering.

Regeringen presenterar därefter sin årliga skrivelse om strategisk exportkontroll, vilket är en del av regeringens arbete att göra försvarsexportområdet mer transparent. Skrivelserna har publicerats sedan 1985 och är på många sätt mycket informativ där den, utöver statistiken, redogör för viktiga exportkontrollrelaterade händelser, information om krigsmateriel såväl som produkter med dubbla användningsområden (PDA) och information om tillståndsmyndigheterna ISP och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad säger då den senaste statistiken? Tabellen nedan visar totalt värde av fakturerad krigsmateriel inom och utom landet 2016-2020 (mnkr)

Ärendetyp20162017201820192020
Totalt värde20 70321 30423 30530 40830 531

Vilka är då de största försvarsföretagen och myndigheterna sett till fakturerad krigsmateriel inom och utom landet 2020 (mnkr)?

FöretagVärdeHuvudsakligt materielområde
Saab AB, Aeronautics6 716 460 038 krStridsflygplan
Saab AB, Surveillance5 611 284 478 krSensor- och ledningssystem
Saab Dynamics AB3 722 564 528 krMissil- och markstridssystem
Saab Kockums AB2 215 940 000 kr           Yt- och undervattensfartyg 
BAE Systems Hägglunds AB1 844 598 216 krBepansrade fordon
Försvarets materielverk (FMV)1 536 810 278 krLeasing av stridsflygplan  
BAE Systems Bofors AB1 391 148 184 krArtillerisystem
Saab AB, Support and Services 843 074 474 krUnderhållsverksamhet
GKN Aerospace Sweden AB 839 204 567 krFlygmotorer
H-B Utveckling, H-B Development AB 690 075 335 krDelar till bepansrade fordon
Nammo Sweden AB 571 438 729 krFinkalibrig ammunition
FFV Ordnance AB 545 295 846 krMarkstridssystem
EURENCO Bofors AB 535 684 049 krKrut och sprängämnen
Norma Precision AB 335 785 549 krJakt- och sportskytteammunition
Saab AB, Industrial Products and
Services
266 401 179 krKomponenter till flygplan

Statistik gällande produkter med dubbla användningsområden (PDA) finns också att hitta i skrivelsen och avseende antalet beviljade exporttillstånd under 2020 rörande PDA i kategorierna 1-9 i Bilaga I i PDA-förordningen (fördelade på individuella och globala exporttillstånd) säger statistiken följande:

Kategorier 1-9 I Bilaga IIndividuella exporttillståndGlobala exporttillståndTotalt
Kategori 1 Särskilda material och där tillhörande utrustnuing1209129
Kategori 2 Materialbearbetning31811329
Kategori 3 Elektronik1648172
Kategori 4 Datorer011
Kategori 5 Telekommunikation och informationssäkerhet12242164
Kategori 6 Sensorer och lasrar1846190
Kategori 7 Navigation och avionik325
Kategori 8 Marint224
Kategori 9 Rymd och framdrivning235

Vill du läsa mer och fördjupa dig ytterligare i den senaste statistiken, se här.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:24
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:51