Aktörer

Inom försvars- och säkerhetsområdet i Sverige är flertalet aktörer aktiva, både myndigheter, departement och organisationer. Ett antal centrala aktörer går att identifiera.

Vi har samlat ett urval av de mest centrala aktörerna inom försvarsexportområdet för att dels illustrera bredden av aktörer som är inblandade, men också för att ge ett kort djupdyk i på vilket sätt de bidrar.

På många sätt är det möjligt att betrakta försvarsförmågan som ett ekosystem, där flertalet olika aktörer på olika sätt bidrar för att åstadkomma helheten som i slutändan blir den operativa förmågan. Häng med för att läsa mer om dessa centrala aktörer.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:57
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 12:33