Försvarsexport

Försvarsexport är export av produkter, teknik eller tjänster som brukas inom försvars- och säkerhetssektorn. Den särskiljs från övrig export av varor och tjänster genom dess unika syfte, regelverk och förutsättningar.

Exporten inom denna sektor fungerar inte på samma sätt som export av civila varor, såsom kläder och livsmedel, utan är på många sätt en helt separat marknad från den civila. Skäl till det är dels den nära politiska kopplingen som exporten på detta område har och dels genom kontrollen av varuflödet, men också vad den innebär för Sveriges försvars- utrikes- och säkerhetspolitik.

Den vidare utgångspunkten för exporten är Försvarsmaktens operativa förmåga, alltså Sveriges försvarsförmåga. Exporten skapar handelspartners som tryggar Sveriges försörjningssäkerhet och företagen bibehåller sin kompetens genom internationella samarbetsprojekt och export.

Vad finns det mer för skäl för försvarsexport och på vilket sätt bidrar det faktiskt till svensk försvarsförmåga? Jo, försvarsexport…

  • Stärker vidmakthållandet av befintliga system
  • Ökar förmågan att utveckla materiel
  • Ökar handlingsfriheten
  • Möjliggör tillträde till internationellt samarbete
  • Ökar försörjningssäkerheten
Publicerad: 21 oktober, 2020 06:04
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 11:52