Aktörer

Sveriges Exportkontrollförening, eller Exportkontrollföreningen, skapades på initiativet av näringslivet för att stötta personer verksamma inom exportkontrollområdet, då frågorna kan bli oerhört komplexa.

Föreningen bedriver därför bland annat en certifieringsutbildningsverksamhet i samarbete med Inspektionen för strategiska produkter (ISP) där man som deltagare i hela kursen kan bli certifierad Export Control Manager.

Om du vill läsa mer om föreningen, utbildningen och deras arbete, se nedan.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:52
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 14:17