Försvarsföretagen

Företag tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster för militär användning, men frågan är då: vilka företag är försvarsföretag?

Bilden visar en sammanställning av medlemsföretagen i branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Som företagens medlemskap i föreningen antyder, tillverkar de alla produkter eller tillhandahåller tjänster som kan användas i militära sammanhang. De "klassiska" försvarsföretagen Saab och olika utbrytningar av Bofors (bland andra BAE Systems Bofors, Saab Dynamics och EURENCO Bofors) finns med, men så även exempelvis konsultföretag som Omegapoint som arbetar med krishantering och 4C Strategies som erbjuder en högteknologisk mjukvara.

Inget av företagen ägs av svenska staten

Det är möjligt att identifiera bredden av företagen genom denna illustration ovan, dels avseende vad de tillverkar eller erbjuder, men också hur de är uppbyggda rent organisatoriskt. Inget av företagen ägs av svenska staten, vissa har svenskt ägarskap och många har utländskt ägarskap. Exempel på utlandsägda företag är GKN Aerospace som är brittiskt och Teledyne Flir som är amerikanskt.

SOFF presenterar årligen branschstatistik, en sammanställning av siffror från föreningens medlemmar, och år 2023 omsatte sektorn cirka 64 miljarder kronor. Antalet medarbetare som jobbar inom sektorn uppmättes till cirka 22 500 och cirka 12,4% av företagens omsättning gick till FoU.

Företagens marknad är väldigt annorlunda i jämförelse med den vanliga civila marknaden, vilket gör att företagen behöver anpassa sig och kan endast leverera till andra företag som underleverantörer eller till stater som godkänns genom nationell exportkontroll. Vad det betyder i förlängningen är att företagen styrs av staters politiska prioriteringar och regelverk, vilket gör att företagen inte är självständiga samt oberoende på samma sätt som företag på andra marknader.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:22
Uppdaterad: 10 maj, 2024 12:53