Teknik

Försvarsbeslutet 2021-2025 talar om teknik i flertalet sammanhang. Dels lyfter skrivelsen behovet av FoU för att bibehålla Sveriges försvarsförmåga, men också försörjningstrygghet kopplat till kritiska och framväxande teknologier samt andra strategiskt skyddsvärda teknologier.

Försvarsteknisk historia visar att teknikutvecklingen drevs av militär FoU, vilken gav världen flertalet uppfinningar som idag använts civilt. Exempel är radarteknik och mikrovågsugnen. Frågan är dock: driver civil spin-off teknikutvecklingen även idag?

När teknik utvecklas på den civila marknaden är den ofta anpassad för just den. Det händer dock att en produkt kan ha dubbla användningsområden. Hur ser gränsdragningen ut mellan civil och militär teknik? Hur påverkar teknikutvecklingen försvarsarenan? Vad är egentligen skillnaden mellan krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel?

Det följande avsnittet behandlar frågor som dessa och reder samtidigt ut en del begrepp inom området.

Publicerad: 10 mars, 2021 08:13
Uppdaterad: 7 oktober, 2022 08:46