Försvarsföretagen

Utgångspunkten för försvarsmarknaden är staten, vilket gör att företagen som är verksamma i säkerhets- och försvarssektorn har speciella förtecken.

[...] vilket innebär att företagen inte är självständiga på samma sätt som företag på andra civila marknader

Försvarsmarknaden kan beskrivas som "marknaden för varor och tjänster som är av försvarsspecifik karaktär, dvs. är anpassade för det militära försvarets behov, eller som omfattas av särskilda krav på till exempel försörjningssäkerhet". Det innebär en rad saker för de som tillhandahåller dessa varor och tjänster. Dels uppstår givetvis exportkontrollfrågan där dessa varor på grund av sin militära karaktär klassificeras som antingen krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden (PDA) och därmed blir föremål för exportkontroll.

Det betyder också, mot bakgrund av att staten är utgångspunkten, att företagens förutsättningar och villkor styrs av staten och den politik som förs. Detta innebär att företagen inte är självständiga på samma sätt som företag på andra civila marknader. Det är alltså dels staten som bestämmer om företagen får exportera (läs mer om regelverket och förutsättningarna) men också till vem. Detta avgörs genom politiska beslut och behandlas vidare genom statens exportkontroll och det är på många sätt ett område där juridik, politik och näringsliv möts.

Vad är det då för politiska beslut som styr försvarsmarknaden? Läs mer om försvarsföretagen, exporten och politiken.

Stater har olika prioriteringar

Ytterligare ett faktum som komplicerar försvarsföretagens marknad är att olika stater har olika säkerhets- försvars- och utrikespolitiska prioriteringar och företagen har ofta också flertalet underleverantörer utomlands. Förr i tiden hade exempelvis Bofors hela sin försörjningskedja hos sig i Karlskoga, men idag ser försörjningskedjan annorlunda ut.

Utländska underleverantörer och samutveckling av materiel kan generera utmaningar genom att staternas politiska prioriteringar skiljer sig åt. För att navigera sig fram på denna unika marknad håller sig företagen uppdaterade om vilka lagar och regler som finns och internationella trender, ofta tillsammans med myndigheter och andra organisationer.

Läs mer om hur företagen samarbetar internationellt.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:22
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 15:13