Försvars- och säkerhetspolitik

Försvarsexporten är sammankopplad med politiken, vilket betyder att många beslut kring affärer, regelverk och processer fattas med försvars- och säkerhetspolitisk utgångspunkt.

Utrikespolitiken reglerar hur Sverige ska agera gentemot andra stater och internationellt generellt. Säkerhetspolitiken är sedermera en del av utrikespolitiken. Försvarspolitiken reglerar hur Sverige resonerar avseende landets militära försvar och någonstans inom ramen för dessa stora politikområden finns försvarsexporten.

Denna kategori ger en inblick i bland annat hur politiken påverkar området, hur den fungerar och vad som gäller i Sverige idag.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:58
Uppdaterad: 25 februari, 2024 08:56