Försvars- och säkerhetspolitik

Ur många aspekter är exporten av denna typ av produkter och tjänster högst politisk, där många beslut kring affärer, regelverk och processer tas med politisk utgångspunkt.

Inom utrikespolitiken, som reglerar hur Sverige ska agera gentemot andra stater och internationellt generellt, ryms bland annat säkerhetspolitiken. Försvarspolitiken reglerar hur Sverige resonerar avseende landets militära försvar och någonstans inom ramen för dessa stora politikområden ryms försvarsexporten, som på många sätt påverkas av fattade beslut och förändringar hos politiken.

Denna kategori ger en inblick i bland annat hur politiken påverkar området, hur den fungerar och vad som gäller i Sverige idag.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:58
Uppdaterad: 3 juni, 2021 14:28