Försvarsprodukter

Tekniskt bistånd är ett begrepp som ofta kommer upp i samband med krigsmateriel och avser egentligen i korthet att bistå med kunskap om exempelvis ett system. Det kan alltså vara information som är nödvändig för att producera eller använda en särskild teknik, produkt eller tjänst.

Kunskapsöverföring är ett viktigt sätt för företag att kompetensutveckla

Vid anskaffning av ett system behöver en mottagare givetvis faktiskt kunna använda det och förstå sig på aspekter som hur det fungerar rent operativt, vad man kan göra för att det ska fungera bättre och att felsöka i fall det behovet dyker upp. Detta brukar även kallas teknologiöverföring eller kunskapsöverföring, eftersom den kunskap som delats av en aktör kommer att stanna kvar hos mottagaren. I detta exempel kan det röra sig om en leverantör som ger kunskap till en mottagare, men detta kan även utspela sig i andra sammanhang. Ett exempel på det är i samarbetsarrangemang mellan aktörer eller stater, som i sig är ett viktigt sätt för företag att kompetensutveckla.

Inom ramen för en exportaffär räknas sådan kunskapsdelning som tekniskt bistånd, vilket gör att även det är tillståndspliktigt. Detta regleras i samma lag som krigsmateriel och definieras i krigsmaterielförteckningen som utveckling, produktion (alla produktionsskeden), drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering. Tekniskt bistånd kan också vara teknik som behövs för att producera eller utveckla krigsmateriel.

Publicerad: 30 september, 2020 10:36
Uppdaterad: 3 juni, 2021 14:28

Begrepp & Förklaringar

  • Krigsmaterielförteckningen

    "Krigsmateriel och tekniskt bistånd definieras i bilagan till förordningen om krigsmateriel, den så kallade krigsmaterielförteckningen. Förteckningen uppdateras årligen. Den som bedriver en viss verksamhet är skyldig att kontrollera i krigsmaterielförteckningen om verksamheten omfattar krigsmaterielklassade produkter eller tekniskt bistånd kopplat till sådana produkter." Källa: ISP

    Referens: ISP