Försvarsprodukter

Lagen om krigsmateriel förklarar i tidiga paragrafer att all form av verksamhet som rör försvarsprodukter är tillståndspliktig, vilket betyder att företagen som vill arbeta med dessa produkter i Sverige behöver ansöka om tillstånd för det.

Vad är det då för tillstånd som krävs och vad betyder dem? Inspektionen för strategiska produkter (ISP) listar dem som följande, när det rör krigsmateriel och tekniskt bistånd:

 • Tillverkning
 • Tillhandahållande
 • Tillhandahållande i utlandet
 • Utförsel från Sverige
 • Transitering genom Sverige
 • Avtal om tillverkningsrätt
 • Avtal om samarbete
 • Ändring av avtal
 • Militärt inriktad utbildning

Det finns inget tillverkningstillstånd för produkter med dubbla användningsområden (PDA) och generellt krävs inget tillstånd för överföring inom EU, men ISP listar vidare följande tillståndstyper för export utanför EU:

 • Individuellt exporttillstånd
 • Globalt exporttillstånd
 • EU:s generella exporttillstånd
 • Överföringstillstånd

För att hålla koll på om tekniken utgör något av ovan och därmed kräver något tillstånd, behöver varje enskilt företag klassificera sin produkt, tjänst eller teknik.

Mer information finns också att hitta angående de olika tillstånden för att fördjupa förståelsen, se gärna länkarna nedan som kan ge fler svar på deras innebörd.

Publicerad: 30 september, 2020 10:36
Uppdaterad: 8 juni, 2021 19:13

Begrepp & Förklaringar

 • Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

  "Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU". Källa: ISP

  Referens: ISP

 • Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

  Den myndighet som är ansvarig för exportkontrollen i Sverige.

  Referens: Läs mer på isp.se