Försvarsprodukter

Lagen om krigsmateriel förklarar i tidiga paragrafer att all form av verksamhet som rör försvarsprodukter är tillståndspliktig, vilket betyder att företagen som vill arbeta med dessa produkter och tjänster i Sverige behöver ansöka om tillstånd för det. Men vilka tillstånd behöver företagen?

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) listar tillstånden som gäller för krigsmateriel och tekniskt bistånd:

Begreppet exportkontroll i sig innefattar betydligt mer än kontroll av exporten av försvars-produkter

 • Tillverkning
 • Tillhandahållande
 • Tillhandahållande i utlandet
 • Utförsel från Sverige
 • Transitering genom Sverige
 • Avtal om tillverkningsrätt
 • Avtal om samarbete
 • Ändring av avtal
 • Militärt inriktad utbildning

Dessa tillstånd och prövningarna av dem innefattas i exportkontrollen och som vi ser ovan behöver företagen tillstånd redan för tillverkning när det kommer till krigsmateriel. Detta gör att begreppet exportkontroll i sig innefattar betydligt mer än kontroll av exporten av försvarsprodukter.

Det finns inget tillverkningstillstånd för produkter med dubbla användningsområden (PDA) och generellt krävs inget tillstånd för överföring inom EU. ISP listar följande former av tillstånd avseende PDA:

 • Individuellt exporttillstånd
 • Globalt exporttillstånd
 • EU:s generella exporttillstånd
 • Överföringstillstånd

Vidare behöver varje enskilt företag hålla koll på huruvida deras teknik eller kunnande kan utgöra krigsmateriel eller PDA, vilket sedermera kräver tillstånd. För att veta vad som gäller behöver företagen därför klassificera sina produkter, tjänster eller teknologier.

Publicerad: 30 september, 2020 10:36
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 11:39

Begrepp & Förklaringar

 • Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

  "Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU". Källa: ISP

  Referens: ISP

 • Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

  Den myndighet som är ansvarig för exportkontrollen i Sverige.

  Referens: Läs mer på isp.se