Försvarsföretagen

För att Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppgifter behöver de rätt teknik, produkter och tjänster. Och det är försvarsföretagen som tillhandahåller dem.

Det är företag som försörjer Försvarsmakten

På frågan huruvida Försvarsmakten tillverkar sin egen materiel är ett kortfattat svar nej. Däremot har de såklart en uppfattning om vad de behöver för typ av produkter eller tjänster för att kunna bedriva sin verksamhet. Dessa specifikationer sammanställs och lämnas vidare över till Försvarets materielverk (FMV), vilket är den myndighet som har ansvar för försvarets materielanskaffning. I nästa skede är det upp till FMV att hitta en leverantör av det som Försvarsmakten söker och det är här företagen kommer in i bilden.

Det är försvarsföretagen som försörjer Försvarsmakten med det de behöver och i detta avsnitt samlar vi information kring dessa företag och vad det innebär att vara ett företag på försvars- och säkerhetsmarknaden.

Publicerad: 10 juni, 2020 09:58
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 14:19