Teknik

Historiskt var det försvars- och säkerhetssektorn som drev utvecklingen av teknik och innovation, vilket har resulterat i en hög grad av civil spin-off. Idag är det annorlunda då det är den civila marknaden som driver teknikutvecklingen.

Företag verksamma inom försvars- och säkerhetssektorn i Sverige (och som är medlemmar i SOFF) redovisade år 2021 att hela 15,4% av den totala omsättningen gick till utveckling av teknik och innovation. Samtidigt vann det amerikanska megaföretaget Microsoft, ett programvaruutvecklingsföretag, ett kontrakt år 2021 om att leverera AR-headset till den amerikanska armén.

[...] en betydande del av dagens tekniksamtal kretsar kring AI-konceptet

Ett antal exempel på svenska civila spin-offs är:

  • elhybridteknik utvecklad för stridsfordon men som kan användas i exempelvis skogsindustri
  • flugburen spaningsradar som även kan bevaka förflyttningar av illegala droger
  • en stor del av flygförmågan som utvecklats militärt men idag används för civil flygtrafik
  • olika typer av sensorer som kan brukas av civila räddningsaktörer såsom rökdykare och blodcentrifuger som använts medicinskt men har sin grund i militär teknik om G-krafter.

Som vi vet sker teknikutvecklingen väldigt fort och en betydande del av dagens tekniksamtal kretsar kring AI-konceptet. Med AI kommer möjligheten till militära autonoma system (autonoma vapen eller mördarrobotar) och definitionen av ett autonomt system är inte helt självklar. Drönare är något som varit i bruk sedan 1980-talet och förmågan att använda sig operativt av autonoma system (eller LAWS) är något som förändrar försvarsarenan på många vis. Relaterat till export och kontroll av teknik är gränsdragningen ofta svår mellan civil- och militär teknik. Därigenom också vilken teknik som är föremål för exportkontroll. Läs mer om PDA-teknik, exporten och varför tekniken behöver kontrolleras.

Publicerad: 30 april, 2021 10:02
Uppdaterad: 19 oktober, 2022 14:10