Teknik

Tidigare drevs den teknologiska utvecklingen på många vis av de företag som tillverkade produkter och tillhandahöll tjänster för försvars- och säkerhetssektorn, vilket bland annat har resulterat i en stor grad av civil spin-off. Idag är det annorlunda, då det är den civila marknaden som leder teknikutvecklingen.

Företag verksamma inom försvars- och säkerhetssektorn i Sverige och som är medlemmar i SOFF redovisade år 2020 att hela 16% av den totala omsättningen gick till FoU. Detta gör förra årets investering i FoU till den tredje största i modern tid, vilket visar på försvarssektorns starka tekniska innovationskraft och vilja. Samtidigt driver den civila marknaden teknikutvecklingen idag, vilket exempelvis illustreras genom att det amerikanska megaföretaget Microsoft tidigare i år vann ett kontrakt om att leverera AR-headset till den amerikanska armén.

[...] en betydande del av dagens tekniksamtal kretsar kring AI-konceptet

Ett antal exempel på svenska civila spin-offs är elhybridteknik utvecklad för stridsfordon men som kan användas i exempelvis skogsindustri, flugburen spaningsradar som även kan bevaka förflyttningar av illegala droger, en stor del av flygförmågan som utvecklats militärt men idag används för civil flygtrafik, olika typer av sensorer som kan brukas av civila räddningsaktörer såsom rökdykare och blodcentrifuger som använts medicinskt men har sin grund i militär teknik om G-krafter.

Som vi vet sker teknikutvecklingen väldigt fort och en betydande del av dagens tekniksamtal kretsar kring AI-konceptet. Med AI kommer möjligheten till militära autonoma system (autonoma vapen eller mördarrobotar) och definitionen av ett autonomt system är inte helt självklar. Drönare är något som varit i bruk sedan 1980-talet och förmågan att använda sig operativt av autonoma system eller LAWS är något som förändrar försvarsarenan på många vis. Relaterat till export och kontroll av teknik är gränsdragningen ofta svår mellan civil- och militär teknik och därigenom vilken teknik som är föremål för exportkontroll. Läs mer om PDA-teknik, exporten och varför tekniken behöver kontrolleras.

Publicerad: 30 april, 2021 10:02
Uppdaterad: 3 juni, 2021 14:28