Teknik

I dagens innovationsstarka teknikklimat sker utvecklingen av nya teknologier och anpassningar i en otrolig fart. Eftersom det finns en vilja att kontrollera den teknologi som kan användas militärt, kan gränsdragningen bli svår mellan civil och militär teknik.

Detta är ett typexempel på komplexiteten i gränsdragningen mellan civil och militär teknik

År 2021 vann det amerikanska företaget Microsoft ett kontrakt för att leverera AR-headset till den amerikanska armén. Samtidigt ökar intresset för "AR-gaming", alltså att spela spel med AR-teknik, i den civila sektorn. Ericsson skriver i en rapport från 2019 att 66% av de som tillfrågats är intresserade. Detta är ett typexempel på komplexiteten i gränsdragningen mellan civil och militär teknik, där AR kommer kunna finnas på marknaden både som en civil och militär produkt. Följdfrågan i exportsammanhang blir då: vad ska klassas som produkter med dubbla användningsområden (PDA) och därigenom vara exportkontrollerat?

Varför behöver PDA-teknik vara kontrollerad?

För att sätta resonemanget i en kontext kan det vara aktuellt att få en förståelse för varför PDA-teknik ens behöver vara kontrollerad. Tekniken används ju civilt och kan väl därför inte vara farlig, eller?

Kritiska teknologier och kunskap kring dessa är något som samtliga stater värderar att hålla koll på, dels ur ett försvars- och säkerhetsperspektiv för själva staten i sig men också för att dessa inte ska hamna i fel händer. Detta är konceptet bakom ickespridning och exportkontroll; att helt enkelt göra vissa typer av produkter, tjänster, kunskap och teknologier beroende av statligt tillstånd för att få spridas utanför landets gränser.

De finns ett tydligt regelverk för kontrollen av krigsmateriel (både övrig och för strid) på både nationell och internationell nivå. Avseende PDA-teknik finns en gemensam vilja bland EU:s medlemsländer att kontrollera dessa tekniker tillsammans. Detta görs genom PDA-förordningen. Skälet till kontrollen är att dessa teknologier och kunskap om dessa kan, i fel händer, komma att bidra till utveckling av massförstörelsevapen.

För att ge ytterligare en dimension till kontexten och illustrera komplexiteten, är sannolikt mer än 5% av all varuexport PDA i Sverige, men "PDA-relaterad" del av den totala exporten som är beroende av PDA-innehåll är mycket större och uppskattas till 16-18% årligen. Det kan exempelvis också ha att göra med universitet och lärosäten som forskar på områden där kunskapen kan komma att användas i oönskade syften. Gränsdragningen mellan vilken teknik som är kontrollerad och inte är svår och bara för att tekniker kan användas i militära sammanhang är de inte nödvändigtvis PDA.

Ett aktuellt exempel på detta är ett filmklipp som visar hur drönare används i konflikten i Ukraina för att släppa sprängladdningar. Samma sorts drönare säljs idag på den civila marknaden fritt för vem som helst att köpa.

Ytterligare en komplicerad frågeställning kan illustrera komplexiteten: hur ska lagstiftningen, som syftar till att skydda vårt samhälle och vår säkerhet, hänga med i denna snabba teknikutveckling?

Publicerad: 30 april, 2021 10:07
Uppdaterad: 19 oktober, 2022 14:18