Teknik

I dagens innovationsstarka teknikklimat sker utvecklingen av nya teknologier och anpassningar av dessa i otrolig fart. Då det finns en vilja att kontrollera teknologi som kan användas militärt, kan dock gränsdragningen bli svår mellan civil och militär teknik.

Detta är ett typexempel på komplexiteten hos gränsdragningen mellan civil och militär teknik

Tidigare i år vann det amerikanska företaget Microsoft ett kontrakt för att leverera AR-headset till den amerikanska armén. Samtidigt skriver Ericsson i en rapport från 2019, med frågeställningen huruvida AR är nästa steg i den civila spelutvecklingen, att 66% av de som deltog i studien är intresserade av "AR-gaming", alltså att spela spel med AR-teknik. Detta är ett typexempel på komplexiteten hos gränsdragningen mellan civil och militär teknik, där AR kommer kunna finnas på marknaden både som en civil och militär produkt. Slutfrågan blir då i exportsammanhang: vad ska klassas som produkter med dubbla användningsområden (PDA) och därigenom vara exportkontrollerat?

För att sätta resonemanget i en kontext kan det vara aktuellt att få en förståelse för varför PDA-teknik ens behöver vara kontrollerad - denna typ av teknik används civilt kan den väl inte vara farlig, eller? Jo, faktiskt.

Kritiska teknologier och kunskap kring dessa är något som samtliga stater värderar att hålla koll på, dels ur ett försvars- och säkerhetsperspektiv för själva staten i sig men också för att dessa inte ska hamna i fel händer. Detta är konceptet bakom ickespridning och exportkontroll - att helt enkelt göra vissa typer av produkter, tjänster, kunskap och teknologier beroende av statligt tillstånd för att få spridas till utländska aktörer. När det kommer till krigsmateriel både övrig och för strid) finns ett tydligt regelverk för detta, både på nationell och internationell nivå. När det kommer till PDA-teknik finns en gemensam vilja bland EU:s medlemsländer att kontrollera dessa tekniker tillsammans. Detta görs genom PDA-förordningen och skälet till kontrollen är att dessa teknologier och kunskap om dessa kan, i fel händer, komma att bidra till utveckling av massförstörelsevapen. För att ge ytterligare en dimension till kontexten och illustrera komplexiteten, är sannolikt mer än 5% av all total varuexport PDA i Sverige, men "PDA-relaterad" del av den totala exporten som är beroende av PDA-innehåll är mycket större och uppskattas till 16-18% årligen. Det kan exempelvis också ha att göra med universitet och lärosäten som forskar på områden där kunskapen kan komma att användas i oönskade syften.

I höst kommer en ny PDA-förordning att träda i kraft vilken kan komma att resultera i att allt fler tidigare civila produkter nu blir kontrollerade, exempelvis talas det om att cyberövervakning kan komma att kontrolleras. För att då återkoppla till hur innovationsstark teknikutvecklingen är idag illustreras ytterligare en komplicerande faktor: hur lagstiftningen, som syftar till att skydda vårt samhälle och vår säkerhet, ska hänga med i denna snabba teknikutveckling.

Publicerad: 30 april, 2021 10:07
Uppdaterad: 8 juni, 2021 18:45