Aktörer

"Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning"

Ovanstående citat återfinns i regeringsformen, vilket är en av Sveriges fyra grundlagar och som berättar om själva grunden till Sveriges styre och statsskick. Riksdagen väljs genom de riksdagsval som sker i Sverige vart fjärde år och efter riksdagens ledamöter valts, bidrar de i processen att skapa en ny regering. Riksdagens och regeringens arbete är på många sätt sammanlänkade och riksdagen har dels en beslutande och en övervakande roll. Riksdagen beskrivs som den "högsta beslutande församlingen i Sverige" och de beslutar om högst omfattande frågor, såsom statens budget och lagstiftning. Avseende riksdagens tillsyn av regeringen och myndigheterna sker det på flertalet olika sätt. Konstitutionsutskottet (KU) ser över att regeringen följer uppsatta regler och Riksrevisionen ser över hur statens budget spenderas.

Relaterat till försvarsexportområdet, har riksdagen även i uppgift att i samarbete med regeringen utarbeta Sveriges rådande utrikespolitik. Detta sker i Utrikesnämnden och kan bland annat ha att göra med Sveriges deltagande i internationella insatser med mera. Riksdagen får också insyn i exportkontrollarbetet genom det rådgivande organet Exporkontrollrådet (EKR) som består av en blandning av riksdagsledamöter, representanter från olika departement och ISP. De träffas kontinuerligt i rådet för att diskutera exportrelaterade ärenden, såsom olika pågående tillståndsprövningar. EKR fungerar som sagt rådgivande, vilket gör att det är ISP som i slutändan tar beslut.

Publicerad: 13 november, 2020 15:59
Uppdaterad: 8 juni, 2021 21:25